Baggrund og idegrundlag

Holstebro har brug for en ny friskole, hvor kvalitet prioriteres foran kvantitet på alle parametre. En skole med trygge ramme, fagligt fokus og stor indflydelse. En skole med optimale rammer til at skabe livsduelige og dygtige børn og unge, der er klar til fremtiden.

Vi ønsker at prioritere en fornuftig klasse- og skolestørrelse, at afspejle samfundet og dets værdier, samt at bruge de nødvendige ressourcer, så den enkelte elev bliver set, hørt og opmuntret til læring –  med optimale rammer for såvel elever som ansatte.

Vi er en fri grundskole, der bygger på de gode værdier fra folkeskolen og udgør et alternativ til denne. Skolen er et samlingspunkt for et aktivt, dynamisk og engageret lokalsamfund, og vil være med til at bevare Holstebro, som et aktivt bosættelses- og vækstområde.

Skolen har plads ca. 200 elever og tilbyder førskole og SFH. Antallet af spor fra 0. til 9. klassetrin afhængigt af tilslutningen, og der tilstræbes en klassekoefficient på ca. 20 elever per klasse.

 

Værdigrundlag

 • Mindre skole, som bygger på tryghed, faglighed, respekt, ligeværd, og demokrati, hvor der er plads til glæde, begejstring, nærvær og fællesskab.
 • Ansatte, elever og forældre deler medansvaret for, at fastholde skolens prioriteter og det stabile læringsmiljø.
 •  Bygger på respekt, hensyn, ligeværd og demokrati, hvilket er et gennemgående tema på alle klassetrin.
 • Drives med eleven i centrum og prioritet på faglighed, trivsel og kvalitet i undervisningen. Skolens overordnede målsætning er, at give eleven det bedst mulige fundament for, at kunne forfølge ambitioner og drømme efter afslutning af grundskoleårene.
 • Løbende at evaluerer elevens faglige, kreative og sociale færdigheder og målrette undervisningen til den enkelte elev. Selvrefleksion af evalueringerne indgår som en integreret del af undervisningen, således eleven bliver bevidst om egne styrker og svagheder.
 • Faglighed gennem dedikerede og engagerede lærerkræfter samt moderne læringsmidler og –metoder, der skaber grobund for et nyskabende og stabilt læringsmiljø med plads til forskellighed og derved sikre at eleven møder balancerede udfordringer gennem hele skolelivet.
 • Målrettet undervisning tilrettelægges således, at eleven udfordres og tilgodeses og samtidig indgår i et fællesskab med de øvrige elever.
 • Rammer, som muliggør at eleven kan udvikles i forskellige læringsmiljøer – såvel indenfor som uden for klasselokalet.
 • Målretter eleven mod, at kunne træffe et bevidst valg om livet efter skolen.
 • Skoleforløbet afsluttes med folkeskolens 9. klasses afgangseksamen.

 

Undervisningsprofil

Undervisningen tematiseres med udgangspunkt i nedenstående og viderebygges fra foregående trin igennem hele skoleforløbet.

INDSKOLING 0.-3.klasse:

Fokusområder: NÆRVÆR, TRIVSEL, FÆLLESSKAB, INDFLYDELSE og TRYGHED.

 • Trygt og stabilt læringsmiljø.
 • Afpassede læringsintervaller og differentieret og balanceret indlæring.
 • Sprog og bevægelse.
 • Informations teknologi.
 • Moderne anerkendende pædagogisk metode med fokus på omsorg, positiv adfærd, læring og ansvar.
 • Indflydelse og demokrati.

MELLEMTRIN 4.-6. Klasse:

Fokusområder: ANSVAR, HENSYN, LIGEVÆRDIGHED, FÆLLESSKAB, RESPEKT og REFLEKSTION

 • Fælles oplevelsesture og lejrskole med temabaseret udforskning af omverdenen.
 • Elevevaluering og individuel refleksion.
 • Sammenhold, respekten for hinanden, omverdenen og omgivelserne.
 • Ansvar for egne handlinger.
 • Forståelse for andre kulture og samfund.
 • Fælleskabet i fokus.

UDSKOLINGEN 7.–9. Klasse:

Fokusområder: ROBUST, LIVSDUELIG, NYSKABENDE, SELVSTÆNDIG og FREMTIDEN.

 • Obligatoriske fag tematiseres med f.eks. økonomi, arbejdsliv, m.v.
 • Valgfag f.eks. kreativitet, design, sprog, bevægelse, nyskabelse.
 • Projektarbejde og nyskabelse med virksomheder.
 • Lejrskole (evt. i udlandet) med udgangspunkt i aktuelle temaer.
 • Politik og samfund.
 • Forberedelse til videreuddannelse.