Om Nyskolen

Holstebro har brug for en ny friskole i Vestbyen, hvor kvalitet prioriteres foran kvantitet på alle parametre. En skole med trygge rammer, fagligt fokus, lokal forankring og stor forældreindflydelse. En friskole med optimale rammer til at skabe livsduelige og fagligt dygtige børn og unge.

Nyskolen ønsker at prioritere en klasse- og skolestørrelse, så den enkelte elev bliver set, hørt og opmuntret til læring. Vi ønsker en nybygget skole med optimale rammer og indeklima for alle, både ansatte og elever.

Vi vil efterstræbe en skole, hvor forældre inddrages som en ressource, så et nutidigt børneliv både kan indeholde benhård faglighed og udfordrende fritid.