I det følgende beskrives nogle af de væsentligste punkter, som skal være med til at skabe fundamentet for god skoleøkonomi. Vi har i hele vores etableringsproces være i tæt dialog med Dansk Friskoleforening, hvorfra vi har fået gode råd samt vejledning. Vi har ydermere været i dialog med andre nystartede og nybyggede friskoler. Der er udarbejdet et komplet drifts, balance og likviditetsbudget for 2017, 2018 og 2018, som er opstillet og revideret af Revision Limfjord.

Skolepenge

Der budgetteres med følgende månedlig skolebetaling (skolepenge), baseret på 11. rater pr. skoleår (august – juni):

 • 1. barn = 1.250 kr.
 • 2. barn = 750 kr.
 • 3. barn = 750 kr.
 • 4. barn = 750 kr.
 • SFH 625 kr. pr. barn

Der kan søges om fripladstilskud.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr, når forhåndstilmelding veksles til bindende skolestartstilmelding. Gebyret udgør en måneds skolepenge som første rate, og en måneds skolepenge som anden rate. Første rate forfalder omtrent en uge efter, at Nyskolen kontakter vedrørende en endelig plads på skolen. Anden rate forfalder godt 3 måneder før skolestart, nemlig 1. maj 2017.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, såfremt indmelder annullerer pladsen

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales, såfremt skolestart for Nyskolen ikke begynder i 2017.

 

Drifts- og anlægsbudget samt finansiering

Der er udarbejdet drifts, balance og likviditetsbudget for Nyskolen for årene 2017, 2018 og 2019. Budgetterne er opstillet og revideret af Revision Limfjord.

Der er endvidere udarbejdet et anlægsbudget. Anlægsbudgettet er overordnet valideret af det arkitektfirma vi samarbejder med, og består af følgende hovedpunkter:

 • Grundkøb
 • Tilslutningsafgifter
 • Rådgivningsomkostninger
 • Entreprisesum for byggeri og anlæg, herunder parkeringspladser, legepladser og udendørs opholdsarealer
Dialog med forskellige långivere er igangværende, hvoraf vi med de som vi vurderer bedst egnende, har en proces igang med kreditgodkendelse af projektet.

Budgetforudsætninger

Der er stillet en række forudsætninger op i budgetfasen, som kan besvares ved at stille spørgsmålet – hvad får man som forældre for pengene?

 • Man får en nynygget skole med de bedst tænkelige fysiske rammer med moderne indeklima specifikt målrettet bedre indlæring, herunder støjminimering og lysmiljø.
 • Et klimavenlig byggeri, med minimalt forbrug af vand, el og varme.
 • Al rengøring bliver udført af et eksternt rengøringsfirma, og en fastansat pedel skal forestå alle småreparationer og forefaldende arbejde.
 • Lave klassekvotienter (budgetteret med gns. 21 elever) Planlagt lejrskole for alle skolens elever (klassetrin endnu ikke fastlagt)
 • Efteruddannelse af lærere for at fremtidssikre en høj kvalitet i undervisningen
 • Der er budgetteret med vikartimer, således at undervisning kan gennemføres planmæssigt i størst muligt omfang.
 • Fuldintegreret SFH

 

Videre forløb

Forhandlingerne med de primære långivere (realkredit og bank) er i sin afgørende fase, og vi forventer i januar/februar 2017, at præsentere resultaterne heraf.

 

Økomomigruppens medlemmer

Fra bestyrelsen Kasserer, Lars Hornshøj Vestergaard og Jimmi Breiner Hansen

Øvrige medlemmer Finn Skov, Danni Skaarup Bunk, Nickolaj Holler og Lene Wehl