August 2017 – august 2018

Følgende skitsering er ikke endelig godkendt af kommunen, men vi er i en positiv dialog med kommunen, og er derfor Sikre på, at vi nok skal finde en god løsning!

Vi forventer, Idrætscenter Vests lokaler kan blive brugt sammen med pavilloner. Følgende slides er en visualisering af dette. Slides er fra december 2016. Der er enkelte rettelser til følgende slides. Pavillionerne bliver flyttet en anelse. De skal ligge på græsarealet tættetere på Idrætscenter Vest. Yderligere vil enkelte pavillioner bliver flyttet, så de ligger bagved Idrætscenter Vest umiddelbart om hjørnet efter de andre pavillioner (mod sydvest).

2

 

 

 

 

 

 

34

56