Indmeldelse og opskrivning

Der er som udgangspunkt søskendegaranti. I en opstartsfase er det dog muligt, at det i praksis ikke kan lade sig gøre, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forældre kun skal have deres børn på én skole.
Det er først muligt at skrive et barn op, når det er blevet født og har fået CPR-NR.
Opdateret 23-1. Der er stadig nogle pladser i 6. og 7. klasse til sommeren 2017. I de andre klasser er der enkelte pladser tilbage.
Du kan se, hvad det koster for et barn at gå på skolen under økonomi. Alle forældre skal betale et beløb, når de ønsker at foretage en bindende tilmelding. Det koster 1250kr for første barn, 750kr for de efterfølgende børn. Dette beløb betales to gange. Første gang når en plads tildeles, anden gang tre måneder inden skolestart.
Når vi beder om, at børn der skal begynde de kommende år også betaler et bindende tilmeldingsgebyr har det flere årsager: - det er muligt at påvise en reelt venteliste i årene fremover. Det giver mere sikkerhed for de, der skal låne og penge, og dermed skolen bedre lånemuligheder. - det spreder den økonomiske byrde, der skal bæres af forældrene ud over flere personer og flere årgange. Det er fx heller ikke kun de elever, der skal begynde i år 2017, der får glæde af skolen.

Byggeri

Efter al sandsynlighed bygger vi Nyskolen nord for Idrætscenter Vest. Vi er stadig i dialog med kommunen om grunden og forventer at gå i gang med at bygge senere i år. Den nybyggede skole skal stå færdig til skolestart 2018.
Indtil en nybygget skole står færdig i 2018 skal børnene undervises i pavillioner i området omkring Idrætscenter vest kombineret med lokaler, som vi sandsynligvis får lov til at leje på Idrætscenter Vest. Det er vigtigt at sige, at det ikke giver et skoleskifte mere for børnene. Klasser med faste lærere bliver således allerede nu etableret og flytter med videre i nybyggeri, så overgangen i 2018 kan blive så tryg som muligt for børnene.
I første omgang vil skolen rumme 1. spor fra 0.-9. klasse. Skolen bliver dog bygget således, at der er mulighed for at udvide, hvis der bliver behov for dette. Der åbner ikke 8. og 9. klasse i 2017, 8. og 9. klasse vil istedet åbne, når 7. klasse 2017-18 rykker en årgang op. I 2017 vil skolen rumme 0.-7. klasse I 2018 vil skolen rumme 0.-8- klasse Fra år 2019 og frem vil skolen rumme 0.-9. klasse.

Økonomi

Se mere om dette under fanen økonomi. Skolen skal finansieres gennem lån. Det gælder både realkredit/banklån, men også virksomhedslån. Endelig skal også den forudgående forældrebetaling være en del af finansieringen.
Vi budgetterer med en skole, der koster omtrent 28 millioner.

Faglighed

Vi ved fra de friskoler, som vi har besøgt i processen indtil nu, at befolkningssammensætningen har været bred på trods af en mindre egenbetaling. Det vil også blive muligt at søge om fripladstilskud på nyskolen. Udfordringen er ofte at gøre folk opmærksomme på muligheden for dette tilskud, særligt hvis de har sociale udfordring eller anden etnisk baggrund. Det ønsker vi fremadrettet også at gøre opmærksom på. Hør mere konkret om dette ved at kontakte Michael Bruun (se under kontakt.
Der er lagt op til, at klasserne skal bestå af børn, der er fra samme årgang.
Dette afgør en kommende bestyrelse og ledelse i samarbejde med personale.
Det vil blive en opgave for den kommende ledelse og bestyrelse at afgøre. Det er ikke som udgangspunkt lagt op til, at dagene skal være så lange som i folkeskolen.
Som udgangspunkt kræver det meget stor viden og dertilhørende ressourcer for at have et specielområde. Det er ikke tanken, at Nyskolen vil indeholde et specialtilbud for nuværende.
Vi ved endnu ikke, hvor stor skolen bliver på sigt. Det er helt op til behovet. Bestyrelsen bestemt åben for, at skolen på sigt skal indeholde to spor. Det er dog ikke realistisk at hjemtage lån til en tosporet skole fra begyndelsen og lige nu er elevgrundlaget heller ikke til det. Indtil videre vil vi lægge vægt på, at lærerne får gode efteruddannelse muligheder kombineret med ekstern sparring.
Leder og lærerstillinger vil efter planen blive opslået i foråret 2017. Den kommende leder, som sandsynligvis er ansat inden vinterferien, vil sammen med en bestyrelse stå for ansættelserne.
Nyskolen forventer først og fremmest, at forældrene afleverer læringsparate børn om morgenen samt at forældrene aktivt bakker op om deres børns skolegang. Der er budgetteret med, at rengøring betales for eksternt mens skolens forefaldende arbejde skal foretages af en ansat pedel. Dette vil altså ikke blive en opgave for forældrene.

SFH

Der vil selvfølgelig blive SFH på Nyskolen. SFH begynder som førskole i maj 2017. 0. klasses børn vil altså have mulighed for at gå i førskole og SFH i sommerferieperioden.
En SFH plads koster 625 kr. pr. barn. Juli er betalingsfri. Bemærk at prisen for SFH er markant under det beløb, der betales i de omkringliggende kommunal SFH'er.
Åbningstiderne for SFH er endnu ikke fastlagte. Har du særlige tanker om dette, så skriv en mail til kontakt@nyskolen.dk

Andet

Under kontakt kan du finde oplysninger på styregruppen bag. Er du i tvivl om, hvad du kan bidrage med eller er der noget særligt, du mener, der er brug for, kan du kontakte Kenneth Tønning, der er formand for bestyrelsen

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Stil det i formularen herunder, så vender vi tilbage.

Felter med et * er obligatoriske.