Vestbyens nye vartegn

Friskolen starter førskole i lokaler på Idrætscenter Vest den 1. maj 2017. I løbet af sommeren stiller vi pavilloner op på IC Vest, så vi er klar til alle elever fra 0. til 7. klasse. Indskoling (0. – 2. klasse) og SFH placeres i lokaler på IC Vest. 3. – 7. klasse får klasselokaler i pavillonerne. Se eksempel på dette her under punkt 3.

Vi lejer de nødvendige faglokaler hos andre skoler og institutioner i Holstebro.

Det permanente byggeri til at huse medborgerhus og friskole, opfører vi på matrikel 14g, som ligger mellem IC Vest og den nuværende Alstrupvej.

 

Skolebyggeriet

Vi bygger i solide og velkendte byggematerialer og placerer bygningerne naturligt i de eksisterende omgivelser. Byggeriet udføres af fagfolk for at sikre, at der bygges med de bedst mulige materialer samt, at konstruktionen og indeklimaet kan matche vore ønsker. Vi vil et sundt indeklima med tidssvarende ventilations- og lysforhold.

De enkelte undervisningslokaler er på omkring 65 kvadratmeter. De større faglokaler og fællesrum rummer plads til medborgerhusets og skolens større arrangementer, fx koncerter, foredrag, fastelavnsfest, fællesspisning, aftenskole, skolefester, osv.

Byggeriet indrettes med øje for fleksibilitet. Vi skaber multifunktionelle rum, der både giver optimale rammer for skoleundervisningen og et praktisk og funktionelt medborgerhus.

Vi integrerer skolens SFH i tilknytning til faglokalerne, så både førskolebørn og SFH børn får gavn af lokalerne.

 

Vi skaber et udemiljø, der inspirerer børn og ansatte. Udearealerne skaber plads til leg, glæde, læring og aktivitet. Optimale forhold for både børn og ansatte tilgodeses såvel inde som ude. Udefaciliteterne kan også bruges til aktiviteter for områdets unge, fx ungdomsklub, skater arrangementer, mv. Kun fantasien sætter grænser.

 

Vores byggeri rummer mulighed for at etablere børnehave og vuggestue. Dette vil give en glidende overgang fra institution til skole, hvilket kan være med til at give en øget tryghed for både børn og forældre. En børnehave og vuggestue vil blive bygget på samme grund, som friskolen og medborgerhuset, men skal drives som en selvstændig institution. Børnehave og vuggestue er pt. ikke en del af projektet for friskole og medborgerhus, også fordi det ikke er undersøgt, hvilket behov der er for en privat børnehave og vuggestue i Alstrup og Ellebæk.

 

Vi bygger højt til loftet – både i rammer og rum. Der bliver plads til den enkelte i fællesskabet. Store tanker i rummelige lokaler.

Her ses en række eksempler på, hvordan byggeriet kan udføres.

 

Projekteringen af vores byggeri igangsættes i april 2017 og vi har byggetegninger og visualiseringer klar i august.

Første spadestik tager vi i december 2017.

Den midlertidige løsning på IC Vest er beskrevet af A2, se præsentationen her.

Medborgerhus

Vi bygger ikke kun en skole vi bygger også et medborgerhus. Dette vil blive et stort samlingspunkt for lokal området, og kan være med til at skabe et bedre lokalt sammenhold i vest byen.

Her kan holdes foredrag, koncerter og fællesarrangementer som fx sommerfest, fastelavn, julefest mv. Derudover kan skolen bruges til aftenskole, hvor faglokalerne inddrages til fx madlavning, kunst og design, sprogkurser, musik undervisning, it kurser og meget andet.

Skolen og dens udefaciliteter kan også bruges til arrangerede aktiviteter for områdets unge fx ungdomsklub, skater arrangementer mv. Kun fantasien sætter grænser.

I byggeriet integrerer vi SFH, så børnene oplever tryghed og kontinuitet i hverdagen. SFH’en er tænkt placeret i samme bygning som faglokalerne, så både førskolebørn og SFH børn kan udnytte lokalerne optimalt i løbet af dagen.

Byggeriet rummer endvidere mulighed for at etablerer børnehave og evt. vuggestue, hvis der ses et behov herfor. Dette vil give en glidende overgang fra institution til skole, hvilket kan være med til at give en øget tryghed for både børn og forældre, da både lokaler og personale er kendte og børnene derfor ikke skal bruge energi på at forholde sig til nyt, men i stedet kan bruge deres energi på læring.