Indkaldelse til forældremøder

‘Indkaldelse til forældremøder på de enkelte årgange.

 

I dagene fra den 27.-30. marts afholdes forældremøder i den enkelte klasser.

Alle er velkomne til de enkelte møder. Det gælder både forældre, der har børn skrevet op til den pågældende klasse samt forældrene, der endnu overvejer muligheden for at få et barn skrevet op til den pågældende klasse.
Alle møder er på Idrætscenter Vest

 

Førskolegruppen: Mandag 27/3 kl. 17.00 – 18.00

  1. klasse: Mandag 27/3 kl. 19.00 – 20.00

 

  1. klasse Tirsdag 28/3 kl. 17.00 – 18.00
  2. klasse Tirsdag 28/3 kl. 19.00 – 20.00

 

  1. klasse Onsdag 29/3 kl. 17.00 – 18.00
  2. klasse Onsdag 29/3 kl. 19.00 – 20.00

 

  1. klasse Torsdag 30/3 kl. 17.00 – 18.00
  2. klasse Torsdag 30/3 kl. 19.00 – 20.00

 

 

Mødernes indhold

På de hvert møde ønsker skoleledelsen at høre, hvad der rører sig i forældregruppen, og hvad der skal medtænkes i det videre arbejde.

 

Skolens ledelse vil også orientere om skolens faglige og trivselsmæssige profil samt om skoledagens indhold og længde m.m., ligesom skoleårets mange temauger og mærkedage bliver gennemgået.

 

Derfor, kære forældre, sæt et stort X i kalenderen ved relevante datoer og tidspunkter, og glæd jer til at høre om skoleledelsens konkrete tanker om vores kommende friskole!

 

Vi glæder os til at se jer!
Bedste hilsener

Bestyrelsen for Nyskolen