Nyhedsbrev december 2016

Nu er der nyt om output fra infomøde, påbegyndt proces med ansættelse af skoleleder, byggeri, næste infomøde og mere…

 

Nyskolens vision

Bestyrelsen og alle andre frivillige omkring Nyskolen arbejder sammen for at skabe en skole, hvor det enkelte barn er i centrum. Hvor der er ressourcer til kvalitet. 21 elever i gennemsnit pr. klasse, flere ressourcer pr. klasse, nybygget skole med optimalt indeklima, fantastisk ledelse og lærere og læringsmæssig topkvalitet, så vores børn kan have de bedste rammer til at blive livsduelige mennesker!

Tak for opbakning og hjælp til alle I, der bidrager!

 

Output fra infomøde

Allerede på infomødet var der stort konkret udbytte af de fem workshops/kaffegrupper. Alle grupper arbejder videre på at indsamle midler og markedsføre Nyskolen. Vi er begejstrede over den vilje, der var til at bidrage til Nyskolens fremtid. Godt gået i grupperne! Fortsæt det flotte arbejde!

 

Konkret arbejder grupper videre med fondsansøgninger til mursten/anlæg, udearealer/legeplads og inventar/undervisningsmaterialer. Yderligere arbejder en gruppe videre med markedsføring, så flere bliver opmærksomme på de ledige pladser. – særligt i 1., 6. og 7. klasse. Endelig arbejder en gruppe videre med støtteforeningens kommende arrangementer!

 

På infomødet blev der også spurgt om, hvorvidt klasselisterne kunne gives til forældrene i de enkelte klasser. De klasselister kommer allerede nu mellem jul og nytår!

 

Ansættelse af skoleleder

Ansættelsesprocessen for skolelederen og det øvrige personale er skudt i gang. Indtil videre deltager Kenneth og Torben i ansættelsesudvalg. En tredje vil støde til senere. Vi vil bl.a. søge hjælp ved friskoleforeningen til opslag af stillingen.

 

Ansættelse af skolelederen bliver naturligvis en af de vigtigste beslutninger i foråret. Vi forventer, at skolens læringsmæssige og pædagogiske profil derefter tager mere konkret form i bestyrelsens og ledelsens samspil!

 

Stillingen som skoleleder bliver slået op i januar. Kender du nogen, der er interesseret i at søge stillingen, så giv dem endelig besked!

 

Kommuneplantillæg

Kommunens debatoplæg til kommuneplantillæg for Nyskolen er nu i offentlig høring. Gå ind på Holstebro.dk https://www.holstebro.dk/Alle-aktuelle-bekendtgoerelser-7281.aspx og https://www.holstebro.dk/Kommuneplan-og-andre-planer-1781.aspx under debatoplæg. Det er muligt for alle borgere at indsende høringssvar. Høringsfristen er 4. januar 2017.

 

Oplægget er første del af en omfattende planlægningsproces, som vi i samarbejde med kommunen skal udarbejde, så reglerne på området overholdes. I debatoplægget skriver kommunen, at vi og kommunen ønsker at udnytte grunden til skoleformål. Ønsker borgere at kommentere på, at grunden anvendes til skoleformål eller fx hvordan adgangsforholdene til skole skal være, er det nu, de skal afgive høringssvar.

 

Vi håber, at der ikke er indvendinger mod projektet men bred opbakning til vores skole!

 

Byggeri af kommende skole

Selv om byggeriet af den nye skole forventeligt først begynder i efteråret 2017, vil vi allerede nu arbejde med byggetegninger, så resultatet af skolen kan blive så godt som muligt. Arbejdsgruppen Byggeri/lokaler holder derfor allerede inden nytåret møde med vores arkitekter A2.

 

I samarbejde med A2 udformer gruppen byggetegninger af den kommende skole – kontakt os på kontakt@nyskolen.dk, hvis du vil være med og få indflydelse i en spændende og vigtig proces!

 

Næste infomøde

På næste infomøde vil vi præsentere vores skoleleder, bygningerne og vores midlertidige løsning indtil august 2018. Dato for infomøde kommer i begyndelsen af 2017.

 

Nyskolens bestyrelse ønsker alle glædelig jul og et godt 2017. – året hvor Nyskolen begynder!

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, så skriv til os på kontakt@nyskolen.dk

 

Bedste hilsener

Bestyrelsen for Nyskolen