Referat fra infomødet den 5. december 2016

header

Referatet er en kombination af slides fra aftenen samt de spørgsmål og kommentarer, der kom i forbindelse med præsentationen. Vi var cirka 65 samlet på selve aftenen.

 

  1. Nyskolens bestyrelse

Dette er etableringsbestyrelsen. Når skolen til efterår 2017 er i drift, vil der blive valgt en driftsbestyrelse. Bestyrelsen er som følgende:

Bestyrelsen står også bag, at det skal være medborgerhus. Når driftsbestyrelsen træder i kraft i efteråret 2017, kan 3 i driftsbestyrelsen være mennesker, der bakker op om medborgerhuset, men som ikke nødvendigvis har børn på skolen.

1

  1. Tilmeldte elever

Jimmi holdte status.

Målet er 168 elever fra 0.-7. Klasse.

131 fuldt ud indmeldte elever, der har betalt. Dvs. der er stadig plads til 37 elever.

Der har været sendt mails ud af flere gange, derfor er det gået langsomt, da forældrene samtidig skal have en rimelig svarfrist.

 

Eleverne fordeler sig på alle årgange. Der er ikke fyldt i 1, 6 og 7 klasse. De resterende årgange er næsten fyldte, men ikke helt endnu. Her er der stadig gode ventelister.

Alle opfordres til at videreformidle muligheden for at komme til at gå på Nyskolen, særligt i 1, 6 og 7 klasse.

Årgangene efter 2017 bliver sandsynligvis fyldt ud. – der er sendt mails ud til de første på listerne i november.

 

Der er stadig muligt, at der bliver oprettet flere 0. Klasser, hvis der kommer flere tilmeldinger.

Det forventes, at der bliver sendt klasselister rundt i det nye år, så man kender ens klassekammerater.

 

Der stilles spørgsmål til om klasser kan lægges sammen på tværs af årgange. Det er ikke som sådan en løsning, der arbejdes med.

 

  1. Bygninger og lokaler – august 2017 og frem

Der arbejdes med en løsning, hvor Idrætscenter Vests lokaler bliver brugt sammen med pavilloner. Følgende slides er ikke afgjort, men en mulig løsning. Dvs. kommunen skal godkende, at vi kan bruge følgende løsning. Vi spørger derudover til midlertidige lokaler og pavilloner alene, men følgende anser bestyrelsen for mest sandsynlig og et bud på en rigtig god løsning, både for os og kommunen.

2

 

 

 

 

 

 

34

56

 

 

 

(OPDATERING 11/2: PAVILLIONERNE BLIVER FLYTTET EN ANELSE. DE SKAL LIGGE PÅ GRÆSAREALET TÆTTERE PÅ IDRÆTSCENTER VEST. YDERLIGERE VIL ENKELTE PAVILLIONER BLIVE FLYTTET, SÅ DE LIGGER BAGVED IDRÆTSCENTERS VEST UMIDDELBART OM HJØRNET EFTER DE ANDRE PAVILLIONER (MOD SYDVEST).)

Der bliver spurgt til løsningen om, hvordan grunden nord for Vest bliver udformet. Der blev til plan A (se herunder udklip fra slide på forrige infomøde). Vi havde ønsket et andet scenarie, men dette var desværre ikke muligt. Vi har valgt ikke at tage en kamp med kommunen om det, da det vil forhale processen yderligere og ikke nødvendigvis føre til en ændring alligevel.

 

7

 

Kommuner er som udgangspunkt stærkt optaget af, at det skal være sikkert for børn at færdes i nærheden af en skole. Derfor forventer vi, at det vil være sikkert for børn at komme til og fra skole. – også med plan A.

 

Det forventes, at førskolen også skal placeres tæt ved Vest.

Dialog med kommunen og forvaltningen er i gang.

Der er ikke en deadline endnu for, hvornår dette kan komme på plads. Svar forventes i begyndelsen af det nye år. Den yderste deadline er 1. Maj, men inden da skal vi have en løsning.

Der er ikke tanken, at førskole og klasser skal flyttes mere end allerhøjest nødvendigt! Dvs. målet er, at de skal flyttes direkte fra et midlertidigt lokale til en nybygget skole i august 2018..

Hvad er planen, hvis der siges nej til alle forslag fra forvaltningen?  Det er ikke sandsynligt. Det er kommunen selv, der har bedt os komme med flere forslag.

Der er alternative løsninger, men disse løsninger holder bestyrelsen tæt, da det ikke er relevant at bringe i spil indtil videre.

 

  1. Økonomi og støtteforeningen

 

Der er lavet færdigt budget for 2017-2019 med Revision Limfjord og Friskoleforeningen.
Forhandlinger er i gang med långivere, LR Realkredit og Merkur bank. Møde i december. Det er målet, at en så stor del som muligt af lån skal dækkes denne vej. Herudover vil der være tale om virksomhedslån, hvor virksomheder kan låne Nyskolen penge til bedre rente end i bankerne.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Hvad indeholder økonomi? Hvad får vi som forældre?

10 1111121314Er der bud på, hvem der skal være lærere og leder? Der er proces om dette. – men endnu ikke besluttet noget. Proces med ansættelse af skoleleder begynder efter nytår.

Det er bestyrelsen, der formelt ansætter skoleleder, evt. med ekstern velkvalificeret hjælp. Det er ledelsen og bestyrelsen der sammen ansætter lærere.

 

  1. Støtteforening

 

Der arbejdes med at indsamle penge, skabe sammenhold og markedsføre skolen.

Mange aktiviteter som folk har hjulpet med til, fx hjælp ved arragementer, lodseddelsalg mv. overskuddet er ca 50.000 kr.

16Køb et lod. Vind et gavekort på 5000 til en rejse. Et lod koster 100 kr., og der er 100 lodder i alt. – overfør dem på Mobile pay til 42 91 41 34 og skriv dit navn. SÅ får du automatisk et lod med i puljen. Køb loddet inden juleaften, hvor udtrækningen er på facebook kl. 13

17

 

 

 

 

 

 

 

1819

6. Tidsplan

Der arbejdes med, at skolen står klar til august 2018.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217. Workshop

I workshoppen gik snakken godt rundt om ved bordene med kaffe, the og kage. Der var mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsesmedlemmer, dele erfaringer og komme med forslag.

 

Kommentarer til referatet? Skriv til os på kontakt@nyskolen.dk