Referat fra Infomødet den 14. september 2016 omkring Nyskolen

Referent Marie Hornshøj

Fremmøde: Der var godt og vel 100 fremmødte på VIA.

 

 1. VELKOMST OG INDLEDNING

Christian indledte med en præsentation af aftenens program og en kort præsentation af de folk der er med i Styregruppen.

Mellem de forskellige emner på dagsordenen, blev der indlagt tid til spørgsmål, alle spørgsmål der blev stillet og besvaret blev noteret ned, og vil blive besvares særskilt på www.nyskolen.dk/FAQ.

Han indledte med at fortælle ”hvorfor er vi her endnu” – fordi vi er mange, der stadig tror på projektet om en ny friskole & medborgerhus i Vestbyen til gavn for børn og andre beboere. Hovedformålet er gennemgående kvalitet for børnene på alle parametre.

referat_grunden

 1. GRUND

Torben tager over – Grunden og status pt.

 • Kan tidligst overtage grund 3. maj 2017 – nybygget skole ikke klar til skolestart 2017 grundet politisk proces.
 • Det er stadig planen, at skolen starter op i 2017 – men ½ – 1 år i lejede lokaler eller pavilloner. Vi er i dialog med kommunen om leje af midlertidige lokaler.
 • Vi skal se det positive i den situation – nemmere at fokusere på det faglige – mindre pres i byggefasen – skal ikke flytte ind i byggerod.
 • En anden vigtig fordel er, at långiver meget gerne ser, at vi kan drive en skole i god gænge. Kan vi starte op andet steds med fyldte klasser, og eventuelt kunne opbygge en mindre egenkapital det første år, vil långiver være mere positivt overfor at låne det store beløb til nybyggeri.

 

Michael fortsætter med at forklare om processen omkring selve grunden

 • Hen over sommeren haft god kontakt med Direktøren for Teknik & Miljø samt planchefen.
 • Der vises billeder af grundens udformning og 3 scenarier af lokalplanen – vi går efter model C. Samarbejdet omkring dette er foregået sammen med A2 Arkitekter. Dem fortsætter vi samarbejdet med.
 • Runder af med at vise en tidsplan fremadrettet for selve grunden. Der skal flere høringsfasen til, hvorfor grunden tidligst kan overtages den 3/5 – 2017.

 

 1. ØKONOMI

Lars fortæller om økonomi

 • Driftsøkonomi – hvad tænkes ind her?
 • årsværk til lærer.

Vikardækning

Skoleleder & skolesekretær

Pedel & rengøring

Efteruddannelse af personalet

Lejrskole

Lærermaterialer

 • årsværk til SFH delen (0-4. klasse)

Driftsøkonomi består af 2 dele

 • Skolepenge
 • 1250 kr. for 1. barn
 • Barn nr. 2, 3 osv. koster 750 kr.
 • Forældre betaler 11 rater årligt – juli måned er undtaget.
 • SFH 625 kr. pr. barn
 • Skolen modtager et offentligt tilskud
 • Det lagte budget KAN forrente et ny byggeri, ud fra den anlægssum vi pt. estimerer

Etableringsøkonomi – hvad består det af?

Via banklån/kreditforeninger (der er ved at blive udarbejdet et prospekt til dem)

Via fonde

Via privatlån (virksomheder og private)

Via forældrebetaling (bindende tilmelding)

Jimmi fortsætter med at fortælle om økonomi – den bindende tilmelding

 • Der er lavet en plan for indmeldelsesgebyr som betales over 2 gange – et beløb, der svarer til skolepenge på 1.250 kr. for 1. barn og 750 kr. for efterfølgende børn ialt, skal betales to gange. Første gang skal betales senest den 1/10 – 2016, 2. gang betales senest tre måneder inden skolestart (1/5 – 2017). Fx 2000 kr. den 1/10 og 2000 kr. den 1/5-2017 ved to børn. Info om dette kommer snarest via mail.
 • Indmeldelsesgebyret betales ikke tilbage, hvis man fortryder – kun hvis skolen ikke bliver til noget, bliver beløbet refunderet.
 • Tilmelding efter ”først til mølle” – de første 21 på hver årgang får en mail – der er forbehold for søskendegaranti. – siger man nej til pladsen, gives den videre til næste på listen osv.
 • Tilbagemelding (som sker ved betaling) skal ske hurtigst muligt efter modtagelse af mail.
 • Ønsker man ikke en plads, skal der gives besked hurtigst muligt, således at pladsen kan gives videre til den næste på listen.

 

Lars runder af indenfor økonomi med at fortælle om Støtteforeningen

 • Har deltaget i forskellige aktiviteter for at skaffe penge – fx pantindsamling, sommerfest i Ellebæk, påskecup med HH90 & i anlægget til nostalgifestival.
 • Støtteforeningen har 3 formål
 1. Indsamle midler til fordel for skolen
 2. Gennem aktiviteter at skabe sammenhold mellem forældre, børn og andre bidragsydere
 3. Markedsføre Nyskolen
 • Støtteforeningen har betalt beløbet for anmeldelse af skolen til undervisningsministeriet – 20.000 kr. Beløbet refunderes, når skolen opstarter.
 • Sælger lige nu lodsedler for diabetesforeningen – sælges alle = 3.600 kr. til Nyskolen.
 • Der vil blive afholdt åbne møder i støtteforeningen, hvor man er meget velkommen til uforpligtende at møde op med sine ideer

 

 1. GENERALFORSAMLING

Kenneth fortæller om den kommende generalforsamling

 • At der først skal vælges en etableringsbestyrelse, når skolen begynder, skal der vælges en driftsbestyrelse.
 • Hvem har stemmeret? – En forældrekreds (forældrekreds) & en skolekreds (støtteforeningens medlemmer)
 • Der laves online afstemning i perioden 21. – 28. oktober
 • Kandidater skal melde sig inden 14. oktober til kontakt@nyskolen.dk og hver familie har én stemme.
 • Opfordring til at stille op eller opfordre andre til dette.
 • Spørgsmål til dette kan rettes til Kenneth Tønning (nyskolen.dk/kontakt)

 

 1. WORKSHOP

Aftenen fortsatte med en workshop med 8 grupper – folk blev delt ud i grupperne sammen med én fra styregruppen og kunne stille flere spørgsmål og få en snak om hvad der måske skaber usikkerhed lige nu blandt forældrene.

Der var en rigtig god og positiv stemning hele vejen rundt – folk fik nogle gode snakke og tvivlsspørgsmål blev skrevet op og så vil styregruppen besvare dem og sende ud indenfor kort tid.

 

 1. AFSLUTNING

Christian rundede aftenen af med en kort opfølgning på hvad der var blevet talt om og med en klar udmelding om, at det her ikke er styregruppens skole – det er alles skole, man byder bare ind hvis man har noget på hjerte.

Opsamling med de vigtigste datoer var aftenens sidste slide. Det følger her:

referat_opsaml