Nyhedsbrev juni 2016

Den 15. juni blev vi ringet op af Direktøren for Teknik & Miljø i Holstebro Kommune. Beskeden var kort sagt, at Økonomiudvalget havde godkendt vores anmodning om at ændre lokalplanen, så vi kan bygge en friskole på grunden nord for Idrætscenter Vest (blå rids).buildsite

Inden det havde gået en række af møder med forvaltning og politikere, udfærdigelse af breve og meget mere! Det var en kæmpe sejr og blev da også fejret med udsigt til grunden senere samme aften. Nu har vi en konkret grund at arbejde videre med!

Vi er nu i dialog med forvaltningen med henblik på at ændre lokalplanen, så vi kan bygge skole på grunden. Her skal vi bl.a. levere et projektgrundlag, som vi arbejder med hen over sommeren! Har du erfaring med byggeri og projektering, skal din hjælp være meget velkommen!

Økonomi

Sideløbende med det har økonomigruppen arbejdet benhårdt for at lave et realistisk budget. Økonomigruppen har været i kontakt med et anerkendt revisionsfirma med speciale i friskoler for at afklare spørgsmål. Budgettet er lavet efter en gennemprøvet budgetmodel fra Friskoleforeningen. Det endelige budget er sammenlignet med anvendte tal fra andre nye friskoler. Endelig er det gennemgået af konsulenter fra Friskoleforeningen.

Budgetforudsætningerne er bl.a.: et snit på 21 elever pr. klasse, 13 lærere til 10. årgange, god vikardækning, en skolesekretær og pedel, gode videre- og efteruddannelse af lærere, lejrtur, nye lokaler, rengøring og et optimalt indeklima. Yderligere er der ændret lidt i skolepengene, se mere om det under økonomi.

Hen over sommeren vil vi færdiggøre et detaljeret prospekt med alle oplysninger om skolen, dens vision, økonomi osv.. Det præsenterer vi for mulige långivere efter sommerferien. Finansieringen skal være på plads i løbet af efteråret.
Selve finansieringen bliver en stor udfordring at få på plads. Det er långiveren, der endeligt definerer, hvilken sikkerhed vi som forældre skal stille, hvis de skal låne os penge. Vi forestiller os derfor, at vi til efteråret vil bede alle, der ønsker deres børn på Nyskolen, om at indbetale et indmeldelsesgebyr. Beløbet er endnu ikke fastsat, men vi forventer at det ligger under 5000 kr. pr. barn, og muligivs med et maksimum beløb pr. familie.

Støtteforening

Støtteforeningen var aktiv med en stand til Ellebæk Sommerfest den 17. juni, her solgte vi ponyridninger til fordel for støtteforeningen. Andre interesserede havde mulighed for at stille spørgsmål, melde sig ind osv.

Næste projekt er store pantindsamlingsdag søndag den 3. juli! Dette har I allerede modtaget info om. Læs med på facebooksiden og meld dig til en eller flere veje, så vi sammen kan få samlet flere penge ind til friskolen til gavn for alle fremtidige skolebørn!

Da friskolen endnu ikke har hjemtaget lån, er det støtteforeningen, der betaler de løbende udgifter, som fremadrettet også vil stige. Derfor: Meld dig ind i Støtteforeningen, hvis du endnu ikke har gjort det her.

PS: Støtteforeningen er for alle! – bedsteforældre, naboer, beboere i hele byen osv.!

Mangfoldighed

Et af de store fokuspunkter er mangfoldighed på Nyskolen. Vi arbejder på, at skolen skal tage socialt ansvar og være mangfoldig! Derfor forsøger vi sammen med andre integrationsorienterede at fremme såvel etnisk som social integration og løfte det ansvar, som Nyskolen også ønsker at tage, som del af en nutid med flere etniciteter og samfundslag.

Tidsplan

Den 15. august anmelder vi friskolen til Undervisningsministeriet og betaler depositum på 20.000 kr. Til skolestart tilbagebetaler Undervisningsministeriet dette beløb til skolen igen.

Til efteråret vil vi indkalde til flere informationsmøder. Her skal vi blandt andet:

  • Nedsætte en officiel bestyrelse, der får overdraget det ansvar, som Styregruppen har nu. Det vil ske på en stiftende generalforsamling.
  • Informere om den fremadrettede proces.
  • Gennemgå økonomien og prioriteringerne, der er truffet på baggrund af budgettet
  • Afholde spørgerunder, hvor det er muligt at stille spørgsmål og sammen have dialog.

Tag del

Vil du have indflydelse på skolens lokaler, udearealer, økonomi mm., så skriv til en fra styregruppen. Find vores kontaktoplysninger her.
Husk, at du altid kan stille spørgsmål – både til indholdet af nyhedsbrevet her eller til andre ting på kontakt@nyskolen.dk


Bedste hilsener
Styregruppen for Nyskolen