Nyhedsbrev april 2016

Den 5. april præsenterede vi friskolen på et offentligt møde for ca. 200 personer! Herfra var det også muligt at forhåndstilmelde sit barn til friskolen. Siden da har vi modtaget ca. 430 forhåndstilmeldinger, både tilmeldinger til opstart 2017 og årene fremefter.
Vi glæder os over, at så mange bakker op om en ny friskole i Vestbyen. En skole, hvor forældreindflydelsen skal være stor, hvor kvalitet bliver prioriteret højest, både når det gælder undervisning, lokaler og tiden til det enkelte barn. Samtidig vil vi tage socialt ansvar og give plads til familier, der er økonomisk eller socialt udfordrede

Hvad nu?

Forhåndstilmeldingerne har givet gruppen bag mulighed for at arbejde videre på flere områder.

  • Bygninger og grund. Vi er nu i mere konkret dialog med kommunen ang. skolens placering, da vi kender mere til opbakning og behov. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker en placering i Vestbyen. Grunden skal være stor nok til at rumme mulighed for udvidelse. Vi har konkrete ønsker ang. placering, som vi vil præsentere for kommunen. Når vi bliver enige om en placering, skal en lokalplan ændres og stemmes igennem i kommunalbestyrelsen. Efterfølgende skal grunden købes.
  • Vi kan arbejde videre med selve bygningerne, tilpasse diverse ønsker og muligheder, regne mere præcist på priser osv.
  • Økonomi. Økonomigruppen udregner nu budgetter, ud fra fx hvor mange forældre, der har mere end et barn, da det har betydning for økonomien. På baggrund af en udvidet økonomisk model, skal der udarbejdes et prospekt, der forklarer skolens vision, elevtal, opbakning, bygningsønsker og økonomi. Dette prospekt bruger vi efterfølgende i dialog med mulige långivere. I dialogen med långivere er den store opbakning vigtig!
  • Långiverens krav er afgørende for, hvor stort beløb forældrene skal indbetale i efteråret, når du skal afgive bindende tilmelding til Nyskolen. Beløbets størrelse kender vi derfor endnu ikke. Efter den bindende tilmelding vil vi indkalde til generalforsamling og nedsætte en bestyrelse. Bestyrelsen vil herefter have det samlede ansvar for Nyskolen.
  • Mangfoldighed. Nyskolen har et stort ønske om, at skolen afspejler samfundets mangfoldighed og tager socialt ansvar. Derfor er vi gået i dialog med relevante personer i områdets mere social udfordrede steder, så skolen også bliver præsenteret her og forhåbentlig får flere tilmeldinger herfra.

Støtteforeningen
Støtteforeningen har endnu ikke så mange medlemmer, indtil videre cirka 80 husstande/familier. Penge til anmeldelse af friskolen i august er allerede indsamlet. Vi har dog stadig brug for flere medlemmer, større opbakning og et mere massivt bagland!
Vi vil derfor forsøge at hverve flere medlemmer til støtteforeningen. Fx ved at være tilstede på sommerfesten i Ellebæk den 11. juni og ved parkeringspladsen foran Ellebækcentret.

Vi har også planer om et møde, hvor vi vil fokusere på skolen som medborgerhus, der kan samle Vestbyen og have mange forskellige arrangementer og aktiviteter uden for skoletiden.

Har du endnu ikke meldt dig ind i Støtteforeningen, så tilmeld dig her

Tag del
Der er altid plads til flere, der vil tage del i det store og fantastiske arbejde det er at oprette en friskole. Send os en mail på kontakt@nyskolen.dk., så kan vi hjælpe dig videre til det relevante arbejdsområde. Du kan også kontakte en af grupperne direkte her.

Vi ser frem til at se skolen udvikle sig fremadrettet. Vi glæder os til at alle overstående ting bliver mere konkrete, så vi sammen kan se drømmen gå i opfyldelse: En friskole i Vestbyen, hvor kvalitet prioriteres højest på alle parametre!

Oprettelse af friskoler er en national tendens. Dette afdækker TV2 netop nu, bl.a. med deltagelse af Nyskolen. Konkret deltager de i diverse møder og følger enkeltpersoner. Dokumentaren bliver sendt til efteråret.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til os på kontakt@nyskolen.dk

Bedste hilsener
Styregruppen for Nyskolen