Velkommen på nyskolen.dk

Hjemmesiden om en ny friskole i den vestlige del af Holstebro. Læs mere om skolen i folderen til højre eller klik Om skolen. Det er nu muligt at skrive dit barn op. Du kan også indmelde dig i støtteforeningen.

Tag del. Ønsker du at tage del i arbejdet med at påvirke skolens retning? Kig under kontakt og se, hvordan du kan tage del i det, du brænder for! Vi har altid brug for flere frivillige kræfter!

Hvad vil vi?

Holstebro har brug for en ny friskole i Vestbyen, hvor kvalitet prioriteres foran kvantitet på alle parametre. En skole med trygge rammer, fagligt fokus, lokal forankring og stor forældreindflydelse. En friskole med optimale rammer til at skabe livsduelige og fagligt dygtige børn og unge.

Nyskolen ønsker at prioritere en klasse- og skolestørrelse, så den enkelte elev bliver set, hørt og opmuntret til læring. Vi ønsker en nybygget skole med optimale rammer og indeklima for alle, både ansatte og elever.

Vi vil efterstræbe en skole, hvor forældre inddrages som en ressource, så et nutidigt børneliv både kan indeholde benhård faglighed og udfordrende fritid.

Visionerne for skolen kan du læse mere om her. Der er konkrete planer for både skolens økonomi, skolepenge, SFO, bygninger og forældreinddragelse.