Skoleledelsen er klar!

Vi er meget stolte over at kunne meddele, at vi nu har fundet ikke bare en skoleleder men en skoleledelse!
I ansættelsesprocessen er der opstået en helt uventet situation, hvor det viste sig, at vi kunne sammensætte et meget velkvalificeret ledelsesteam.
Vi har nu fundet de to personer, der sammen skal tegne skolens udvikling fra d. 1. maj og mange år frem. Der er tale om et meget velkvalificeret ledelsesteam, der med stor entusiasme og engagement brænder for at bygge Nyskolen op i et nært samarbejde med bestyrelse, personale og naturligvis børn og forældre.
Mandag d. 20. marts  præsenterer vi skoledelsen for Nyskolen for jer! Meld dig til mødet på facebook her
Vi ser med stor fortrøstning på forårets mange spændende opgaver!
Bedste hilsener
Bestyrelsen for Nyskolen

Yderlige info

Læs mere om skolen i folderen til højre eller klik Om skolen. Det er nu muligt at skrive dit barn op. Du kan også indmelde dig i støtteforeningen.

Tag del. Ønsker du at tage del i arbejdet med at påvirke skolens retning? Kig under kontakt og se, hvordan du kan tage del i det, du brænder for! Vi har altid brug for flere frivillige kræfter!

Hvad vil vi?

Holstebro har brug for en ny friskole i Vestbyen, hvor kvalitet prioriteres foran kvantitet på alle parametre. En skole med trygge rammer, fagligt fokus, lokal forankring og stor forældreindflydelse. En friskole med optimale rammer til at skabe livsduelige og fagligt dygtige børn og unge.

Nyskolen ønsker at prioritere en klasse- og skolestørrelse, så den enkelte elev bliver set, hørt og opmuntret til læring. Vi ønsker en nybygget skole med optimale rammer og indeklima for alle, både ansatte og elever.

Vi vil efterstræbe en skole, hvor forældre inddrages som en ressource, så et nutidigt børneliv både kan indeholde benhård faglighed og udfordrende fritid.

Visionerne for skolen kan du læse mere om her. Der er konkrete planer for både skolens økonomi, skolepenge, SFO, bygninger og forældreinddragelse.